Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť:
REMESLÁ BELÁ spol. s r.o.
Sídlo: Letná 957/56 059 01 Spišská Belá
IČO: 36454869

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@remeslabela.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.